Rodzaje mediacji prowadzonych w RCM

cywilne

mogą być stosowane w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne)

rodzinne

mogą być stosowane do wszystkich sporów pomiędzy członkami tej samej rodziny połączonej pokrewieństwem lub powinowactwem oraz tymi, którzy pozostawali lub pozostają w związkach rodzinnych zdefiniowanych przez prawo

gospodarcze

mogą być stosowane do wszystkich konfliktów lub rozbieżności interesów powstałych pomiędzy partnerami biznesowymi

MEDIACJA to najlepsza alternatywa dla postępowania sądowego.
Mediatorzy Radomskiego Centrum Mediacji pomogą Ci w rozwiązaniu konfliktu!
Odnajdźmy nić porozumienia!